01
ژانویه

آلگومد و دیابت

خواص بسیار مفید و موثر آلگومد باعث شده تا در بهبود و درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله: اختلالات متابولیسمی (دیابت و کبد چرب، هایپرگلیسمی، هایپرکلسترولمی و …)، مشکلات قلبی عروقی و مشکلات سیستم ایمنی نقش بسزایی ایفا کند. در ادامه به گزیده ای از اثرات آنتی دیابتیک این محصول و نتایج برخی مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره شده است.

آلگومد و اثرات آن بر دیابت

آلگومد و پیشگیری از دیابت نوع دو
مطالعه ملی سلامت و تغذیه کشور کره در سال ۲۰۰۵، یکی از مطالعات معتبری است که رابطه بین مصرف آلگومد با خطر وقوع دیابت نوع دو را در جامعه انسانی (۳۴۰۵ نفر) مورد ارزیابی قرار داده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که با مصرف روزانه آلگومد خطر ابتلا به دیابت تا ۳۶ درصد در مردان و ۲۳ درصد در زنان کاهش می‌یابد. این اثرات پیشگیری کنندگی به سه عامل، مقادیر بالای فیبر، غنی بودن از نظر منابع آنتی‌اکسیدانی و وجود ترکیبات پلی‌فنلیک که خواص پایین آورنده قند خون دارند، نسبت داده شده است (۱).

آلگومد و افزایش حساسیت به انسولین
نتایج یک تحقیق نشان داد که اثرات آلگومد در کاهش قند خون، وابسته به دوز بوده و اثر کاهندگی قند خون توسط آن حتی سریعتر از گلی بنکلامید ظاهر می‌گردد. همچنین، اثرات سینرژیستی مصرف توأم گلی بنکلامید و جلبک جهت کاهش قند خون مشاهده شده است (۲). مطالعات دیگر نشان داده که اثرات آلگومد، شبیه داروی متفورمین نیز می‌باشد که موجب افزایش حساسیت به انسولین در بافت‌های هدف می‌گردد. علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است آلگومد با کاهش سطح اسید چرب غیراستریفیه سرمی (NEFA)، باعث کاهش تولید گلوکز از کبد، کاهش هایپرانسولینمی، کاهش قند خون و مهم‌تر از همه موجب پیشگیری از عوارض مزمن دیابت می‌گردد (۳-۵).

آلگومد و کاهش بیان ژن های مرتبط با دیابت
پژوهشی در سال ۲۰۱۵ با بررسی‌های گسترده در سطح ژنومیک افراد نشان داد که مصرف آلگومد، باعث تغییر در بیان ۶ ژن‌ مرتبط با دیابت می گردد. مهمترین آنها ژن رسیستین (Resistin) بود که بیان آن موجب القاء مقاومت به انسولین می گردد. مصرف آلگومد موجب کاهش معنی داری در بیان ژن های مرتبط با دیابت و بخصوص رسیستین گردید. بیان ژن رسیستین بطور معنی داری با تغییرات در سطوح HbA1c، TNF-α و IL-6 همبستگی دارد. در نتیجه کاهش بیان این ژن موجب کاهش سطوح آنها نیز می گردد (۶).

آلگومد و تحریک ترشح انسولین
شواهد معتبری وجود دارد که تایید کننده نقش برخی از ترکیبات موجود در آلگومد در تحریک ترشح انسولین می‌باشد. به عنوان مثال، دو ترکیب پلی‌ساکاریدی موجود در آلگومد (مخصوصا بتا-گلوکان) باعث افزایش معنی‌دار در ترشح انسولین می‌گردد و خوشبختانه، این اثرات با توکسیسیتی خاصی همراه نمی‌باشد. در واقع، سمیت این ترکیبات بین یک دوم تا یک پنجم گلیبنکلامید می‌باشد. بر اساس شواهد موجود، بنظر می‌رسد مکانیسم تاثیر این ترکیبات، مکانیسمی غیر از مکانیسم گلیبنکلامید در تحریک ترشح انسولین باشد. بنابراین، امکان بالقوه استفاده از آلگومد یا عصاره آن بعنوان یک گروه جدید داروهای ضد دیابت مطرح می‌باشد (۷).

 آلگومد و اثرات آنتی‌اکسیدانی
اکسیداتیو استرس نقش مهمی در پاتوژنز بسیاری از بیماریها از جمله دیابت دارد. در واقع، رابطه بین اکسیداتیو استرس با عوارض مختلف دیابت بخصوص نوروپاتی و نفروپاتی دیابتی در مطالعات مختلف تایید گردیده است. ارتباط دیابت با سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی توسط مطالعات متعدد علمي به اثبات رسیده است. همچنین، افزایش نشانگرهای اکسیداتیو استرس در جزایز پانکراس مبتلایان به دیابت نیز گزارش شده است. مطالعات نشان داده است که آلگومد با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان مهم در بدن و با کاهش سنتز واسطه های التهابی، از اکسیداتیو استرس و التهاب مزمن پیشگیری کرده و بدین طریق، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز و پیشرفت دیابت و سایر بیماری‌های مرتبط با اکسیداتیو استرس (از قبیل، کبد چرب، آرترواسکلروز، فشار خون بالا و …) ایفا می‌کند (۸).

منابع:
۱- Lee HJ, et al. Algae consumption and risk of type 2 diabetes: Korean National Health and Nutrition Examination Survey in 2005. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2010;56(1):13-8.
۲- Jong-Yuh C, et al. Potential hypoglycemic effects of Chlorella in streptozotocin-induced diabetic mice. Life Sci. 2005 Jul 15;77(9):980-90.
۳- Rodriguez Lopez M. Action of the Chlorella Pyrenoidosa on Experimental Diabetes in Rats. Med Exp Int J Exp Med. 1964;10:381-6.
۴- Rodriguez-Lopez M, et al. Plasma-glucose and plasma-insulin in normal and alloxanized rats treated with Chlorella. Life Sci II. 1971 Jan 8;10(1):57-60.
۵- Cherng JY, et al. Improving glycogenesis in Streptozocin (STZ) diabetic mice after administration of green algae Chlorella. Life Sci. 2006 Feb 9;78(11):1181-6.
۶- Itakura, Hiroshige, Michie Kobayashi, and Seiji Nakamura. “Chlorella ingestion suppresses resistin and related genes’ expression in peripheral blood cells of borderline diabetics.” Clinical Nutrition ESPEN 10.3 (2015): e95-e101.
۷-  Zhang D, et al. The stimulatory activities of polysaccharide compounds derived from algae extracts on insulin secretion in vitro. Biol Pharm Bull. 2008,31(5):921-4
۸- Cheng FC, et al. Chlorella powder inhibits the activities of peptidase cathepsin S, PLA2, cyclooxygenase-2, thromboxane synthase, tyrosine phosphatases, tumor necrosis factor-alpha converting enzyme, calpain and kinases. Int J Food Sci Nutr. 2009;60 Suppl 1:89-9