03
ژانویه

مصرف آلگومد در دوران شیردهی موجب افزایش سه برابری بتاکاروتن شیر مادر میگردد

کاروتنوئیدهای شیر مادر به عنوان پیش ساز ویتامین A برای نوزادان، موجب محافظت در برابر استرس اکسیداتیو شده و در سلامتی شیرخواران تاثیر بسزایی دارد.
تحقیقات اخیر نشان داده که مصرف روزانه آلگومد در دوران شیردهی موجب افزایش ترکیبات مفید و مغذی در شیر مادر و نیز تقویت سیستم ایمنی نوزاد می گردد.

لینک خبر:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24635025