۰۹
بهمن

آلگومد باعث تعادل pH بدن می‌گردد

اعتقاد بر این است که سر آغاز تعدادي از بيماريها برهم خوردن تعادل اسيدي بدن است. هر رژیم غذایی که دارای کمبود میوه‌ها و سبزیجات است بدن به طور طبیعی اسیدی خواهد شد. مصرف نوشابه‌ها و آب میوه‌های فرآوری شده و بویژه عادات غذایی که دارای گوشت زیاد و محصولات لبني فرآوري نشده است، تشکیل اسید را افزایش می‌دهند.

تعادل مناسب pH برای سلامت حیاتی است. و بیشتر تلاش بدن در جهت حفظ pH مناسب در خون صورت ‌‌‌‌مي‌گیرد. بوسیله افزایش تنفس و جذب عناصر معدني قلیایی از استخوانها برای استفاده به عنوان بافر و در نتيجه، ممانعت از اسیدی شدن خون می‌گردد. به همین علت هم است که مصرف نوشابه‌های گازدار با پوکی استخوان ارتباط پیدا می‌کند.

آلگومد یک ماده‌ي قلیایی می‌باشد. یعنی اثر اسیدی را خنثی می نماید و باعث افزایش تراکم توده استخوانی می‌شود. زیرا بدن عناصر معدني را از استخوان برای ایجاد تعادل مناسب باز/ اسید آزاد نمی‌کند و عملکرد متابولیک بهبود می‌یابد. مصرف غذاهای قلیایی باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کلیه می‌گردد و نهايتاً باعث افزاش سطح انرژی و کاهش تظاهرات آلرژیک می‌گردد.