01
ژانویه

آلگومد و مشکلات قلبی عروقی

آلگومد و اثرات آن بر قلب و عروق
چندين پژوهش نشان داده‌اند كه استفاده از مكمل  هاي كلرلا و و عصاره آن (CGF)، در كنار بهبود كيفيت زندگي افراد، بهتر از درمان دارويي به بهبودي بيماري فشار خون و همچنين كاهش كلسترول خون كمك می‌کند. اين امر مي  تواند مبتني بر اين حقيقت باشد كه آلگومد قابليت انعطاف پذيري شريان  ها را بهبود بخشيده و از اين رو، به متعادل كردن فشار خون كمك مي  كند. پژوهش  ها نشان داده‌اند كه مصرف طولاني مدت كلرلا به كاهش ميزان LDL در بدن كمك مي  كند. غني بودن آلگومد از كلروفيل، فسفوليپيدها و كاروتنوئيدها به مبارزه عليه راديكال  هاي آزاد و كاهش آسيب  هاي ناشي از اكسيداسيون كه می‌توانند منجر به صدمات شرياني و انباشتگي پلاكت  ها شوند، كمك مي  كند. علاوه بر اين، امروزه ثابت شده است كه آلگومد قابلیت بالایی در سم زداديي كادميوم و ديگر فلزات سنگين كه می‌توانند مسئول افزايش لخته  ي خون، فشار خون و تصلب شرائين باشند، دارد. ميزان بالاي منيزيوم و پتاسیم در آلگومد موجب عملكرد مناسب قلبي، متعادل كردن فشار خون و پيشگيري از بروز سكته مي  شود. اسیدهای چرب (امگا ۳ و امگا ۶) موجود در آلگومد موجب پاكسازي شریان‌ها شده و از اين رو، در كاهش ميزان كلسترول در بدن بسيار موثر هستند.

۱- آلگومد و کاهش فشار خون
نتایج تحقیقی در سال ۲۰۰۹ در ژاپن برروی ۸۰ بیمار مرد و زن مبتلا به فشار خون بالا نشان داد که مصرف آلگومد به مدت سه ماه موجب کاهش معنی داری در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک گردید. این محققین وجود ترکیباتی مانند GABA را در اثرات کاهش فشار خون آلگومد دخیل دانستند (۱). نتایج مطالعات مرچانت و همکارانش در آمریکا بر روی  بیماران مبتلا به فشار خون خفیف تا متوسط نیز اثبات کرد که مصرف دو ماه مکمل آلگومد موجب کاهش و تعدیل فشار خون در این افراد گردید (۳،۲).

۲- آلگومد و افزایش انعطاف پذیری عروق
پژوهشی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که مصرف آلگومد با بهبود متابولیسم کلاژن و اِلاستین در دیواره عروق، افزایش انعطاف‌پذیری رگ‌ها و جلوگیری از تولید ترکیبات دخیل در افزایش فشار خون می‌تواند در ارتقاء سلامت قلب و کنترل فشار افرادی که فشار خون بالایی دارند، بسیار مؤثر واقع گردید. محققین این اثرات الگومد را با وجود آنتی اکسیدان های قوی، مقادیر بالای آرژنین، پتاسیم، کلسیم و اسیدهای چرب غیراشباع مرتبط دانستند (۴).

۳- آلگومد و کاهش‌تری گلیسرید و کلسترول خون
دیس لیپیدمی به شرایطی گفته می‌شود که متابولیسم لیپوپروتئینها دچار اختلال می‌شود که با افزایش کلسترول، LDL-C و کاهش HDL-C همراه می‌باشد. این اختلال فاکتور اصلی برای ابتلا به آترواسکلروزیس و بیماری‌های کرنر قلبی می‌باشد. مطالعات متعددی بیانگر ارتباط بین میزان کلسترول تام سرم و خطر ابتلا به اختلالات عروق کرونر می‌باشد (۵).
یافته‌های اخیر مسیر جدیدی را در رسیدن به ترکیبات کاهنده‌ی لیپیدی باز نموده است. طی تحقیقی که توسط پناهی و همکاران (۲۰۱۲) صورت گرفت، آلگومد به عنوان یک مکمل غذایی به استاتین‌ها اضافه شد تا پروفایل چربی را در افراد تنظیم نماید و در عین حال وابستگی آنها را به این داروها کاهش دهد. تاثیر مکمل آلگومد در ترکیب با آتورواستاتین بر روی پارامترهای پروفایل لیپیدی همانند مارکرهای کبدی (ALT, AST, ALP) کلیوی (Cr و BUN) و عضلانی (CPK) نشان داد که مصرف آلگومد به مدت ۸ هفته باعث کاهش پارامترهای چربی خون گردید و از طرف دیگر بر روی مارکرهای مرتبط با آسیب عضلانی، کبدی و کلیوی نیز بی‌تاثیر بود (۶). در دیگر مطالعات انجام شده در مدلهای تحت رژیم با چربی بالا، مصرف آلگومد به طور معنی‌داری افزایش تری  گلیسریدهای سرمی و نیز محتوای تری  گلیسرید و کلسترول کبدی را مهار کرد (۷).

منابع:
۱- Shimada, M., et al. (2009). Anti-Hypertensive Effect of γ-Aminobutyric Acid (GABA)-Rich Chlorella on High-Normal Blood Pressure and Borderline Hypertension in Placebo-Controlled Double Blind Study. Clinical and Experimental Hypertension, 31(4), 342-354.
۲- Merchant, R. E., Andre, C. A., & Sica, D. A. (2002). Nutritional supplementation with Chlorella pyrenoidosa for mild to moderate hypertension. Journal of medicinal food, 5(3), 141-152.
۳- Merchant, R. E., Andre, C. A., & Sica, D. A. (2002). Chlorella supplementation for controlling hypertension: a clinical evaluation. Alternative & Complementary Therapies, 8(6), 370-376.
۴- Otsuki, T., Shimizu, K., Iemitsu, M., & Kono, I. (2013). Multicomponent supplement containing Chlorella decreases arterial stiffness in healthy young men. Journal of clinical biochemistry and nutrition, 53(3), 166-169.
۵- Panahi, Y., Pishgoo, B., Jalalian, H. R., Mohammadi, E., Taghipour, H. R., Sahebkar, A., & Abolhasani, E. (2012). Investigation of the effects of Chlorella vulgaris as an adjunctive therapy for dyslipidemia: Results of a randomised open‐label clinical trial. Nutrition & Dietetics, 69(1), 13-19.
۶- Panahi, Y., Sahebkar, A., Dadjo, Y., & Pishgoo, B. (2012, May). Investigation of the lipid-lowering effects of chlorella vulgaris extract as an adjunct to low dose atorvastatin and gemfibrozil. In CIRCULATION (Vol. 125, No. 19, pp. E912-E912).
۷- Chovančíková, M., & Šimek, V. (2001). Effects of hight–fat and Chlorella vulgaris feeding on changes in lipid metabolism in mice. Biologia, Bratislava,56(6), 661-666